DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Hierbij danken wij u hartelijk voor uw medewerking aan Studio Stoer voor Museum De Voorde. Om het filmbeeld onvoorwaardelijk te kunnen gebruiken t.b.v. de communicatiemiddelen van Museum De Voorde (zoals drukwerk, sociale media en websites), verzoeken wij u deze verklaring voor uzelf voor akkoord te ondertekenen.

  1. Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met het gebruik van bovenstaande persoonsgegevens in verband met het project STOER, Museum de Voorde belooft deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.
  2. Verklaart akkoord te zijn met het gebruik van het filmmateriaal ten behoeve van de communicatiemiddelen van Museum De Voorde. Ondergetekende verklaart eveneens hun portretrecht over het gefilmde materiaal over te dragen aan Museum De Voorde.
  3. Museum de Voorde is bevoegd het filmbeeld te bewerken waar nodig.
  4. Ondergetekende heeft geen invloed op het gebruik van foto- en filmmateriaal. Het materiaal wordt alleen ingezet ten behoeve van Museum De Voorde.
  5. Ondergetekende verklaart 16 jaar of ouder te zijn.